Lietošanas noteikumi

RESTOCKFURNITURE.EU vietnes lietošanas noteikumi

Laipni lūdzam SIA BMF Distribution tīmekļa vietnē www.sunconcept.eu. Šī tīmekļa vietne pieder un to pārvalda SIA BMF Distribution, kura atrodas Krustabaznīcas ielā 11, Rīga, PVN reģistrācijas numurs LV40203388948. Lūdzam ievērot turpmāk minētos noteikumus, kā arī piemērojamos tiesību aktus. Lietojot www.sunconcept.eu tīmekļa vietni, jūs tiem automātiski piekrītat bez ierobežojumiem vai atrunām.

Tīmekļa vietnes materiālu lietošanas ierobežojumi

Šo Vietni atļauts izmantot tikai personiskiem, nekomerciāliem, informatīviem mērķiem vai izklaidei.
Jūs piekrītat atkārtoti neizmantot materiālus, kas iegūti tīmekļa vietnē www.sunconcept.eu vai jebkādā citā uzņēmuma SIA BMF Distribution tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat nekopēt, neizplatīt, nepārpublicēt, neveikt augšupielādi, neievietot ziņu un nepārraidīt nekādu informāciju, ja vien neesat saņēmis iepriekšēju atļauju rakstveidā.
Jūs drīkstat lejupielādēt materiālu vienā datorā tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka netiks izdzēsti vai mainīti autortiesību, preču zīmju vai citi īpašumtiesību paziņojumi. Lūdzam nepārveidot materiālus, kā arī neizmantot tos citam mērķim; šādi rīkojoties, jūs pārkāpsiet SIA BMF Distribution tiesības uz intelektuālo īpašumu. Tiek uzskatīts, ka visu, ko lejupielādējat, ― programmatūru, visas datnes, visus attēlus, kas ir iekļauti vai kurus programmatūra ģenerē, kā arī visus pavaddatus ― jums ir atļāvis lietot uzņēmums SIA BMF Distribution. Tas nozīmē, ka uzņēmums SIA BMF Distribution patur pilnīgas un visas tiesības uz programmatūru un uz visu, uz ko attiecas saistītās tiesības uz intelektuālo īpašumu. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat izplatīt vai pārdot materiālu, kā arī izjaukt vai kā citādi pārveidot to tā, lai citi to varētu izmantot.

Jūs nedrīkstat nosūtīt nekādus materiālus uz vietnēm, kas ir nelikumīgas, kaitnieciskas (satur vīrusus), apdraudošas, nomelnojošas, aizskarošas, piedauzīgas, skandalozas, musinošas, pornogrāfiskas, nepiedienīgas vai zaimojošas, vai tādas, kas var izraisīt vai veicināt jebkādu likumu pārkāpšanu. SIA BMF Distribution ir tiesības izskatīt, rediģēt vai izdzēst materiālus, kurus jūs vai kāds cits atsūta uz šo Vietni. SIA BMF Distribution ir tiesības jebkurā brīdī, bez paziņojuma un atbildības, jebkādu iemeslu, tostarp tehnisku problēmu, dēļ atcelt jebkādu reģistrāciju(-as) vai kontu(-us) šajā Vietnē.

Iesniegtie materiāli

Saskaņā ar Privātuma aizsardzības politiku, kas tiek piemērota personas datiem, jebkurš materiāls, kuru jūs sūtat uz šo Vietni, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu.

Atbildības ierobežojums

Uzņēmums SIA BMF Distribution nebūs atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies saistībā ar tā tīmekļa vietnēm vai to lietošanas rezultātā. Tas iekļauj
zaudējumus vai kaitējumus (bet ne tikai tos), kas radušies šādu iemeslu dēļ:

 • Vietņu lietošana (vai nespēja tās lietot);
 • Tādu vietņu lietošana (vai nespēja tās lietot), kurās jūs nokļuvāt, izmantojot hipersaiti no mūsu vietnēm;
 • Neizpilde;
 • Kļūda;
 • Izlaidums;
 • Partraukums;
 • Defekts;
 • Darbības vai pārraidīšanas aizkavēšanās;
 • Datorvīruss vai līnijas atteice.

Ņemiet vērā, ka uzņēmums SIA BMF Distribution nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem, tostarp:

 • Par zaudējumiem, kas paredzēti, lai kompensētu kāda tiešos zaudējumus vai kaitējumus;
 • Par zaudējumiem, kas ir sagaidāmi zaudējumu vai kaitējumu gadījumā (juridiski- izrietošie zaudējumi);
 • Par citiem zaudējumiem un izmaksām, kas tieši rodas zaudējumu vai kaitējumu gadījumā (juridiski- blakus zaudējumi);
 • Turklāt uzņēmums SIA BMF Distribution nenes atbildību pat tad, ja ir bijis nevērīgs vai arī uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis ir ticis informēts par šādu zaudējumu iespējamību, vai arī izpildās abi šie nosacījumi kopā.

Atruna

Materiāli SIA BMF Distribution vietnēs tiek piedāvāti tādā stāvoklī, kādā tie ir. Tas nozīmē, ka (ievērojot turpmāk minētos izņēmumus) uzņēmums SIA BMF Distribution noraida visas tiešās un netiešās garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnēs esošo materiālu. Tas iekļauj garantijas, ka (bet ne tikai):

 • Materiālam ir noteikta līmeņa kvalitāte vai arī tas ir paredzēts konkrētam mērķim;
 • Materiālos iekļautie funkcionālie elementi būs nepārtraukti un bez kļūdām;
 • Defekti tiks izlaboti;
 • Mūsu vietnēs vai serveros, kas tās padara pieejamas, nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu;
 • Rezultāti būs veiksmīgi, ja tiks precīzi ievēroti visi materiālos sniegtie norādījumi vai norādes.

Mēs uzskatām, ka mūsu produkti un pakalpojumi ir lieliski, taču mēs nespējam kontrolēt apstākļus tieši par jūsu lietošanas paradumiem, par kuriem mums nav informācijas.

Atteikšanās

Mēs veicam saprātīgus drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt informāciju, kuru nosūtat uz šo www.Restockfurniture.eu vietni. Taču uzņēmums SIA BMF Distribution nevar garantēt šādas informācijas drošību. Likuma ietvaros SIA BMF Distribution atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, ja informācija, kuru esat nosūtījuši uz šo tīmekļa vietni, tiek nozaudēta, nepareizi lietota, mainīta vai arī notiek nesankcionēta piekļuve tai.

www.sunconcept.eu cenšas padarīt vietni un tās saturu uzticamu, taču var rasties neprecizitātes. Tādēļ, neņemot vērā neko citu, kas minēts šajā vietnē vai šajos noteikumos:

 • Jūs uzņematies risku par šīs vietnes izmantošanu;
 • Šī vietne jums tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, un likuma ietvaros mēs un mūsu saistītās puses noraidām visas garantijas attiecībā uz vietni, kā arī atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies vietnē esošo paziņojumu, kļūdu vai izlaiduma dēļ, satura, kas aizskar jebkādas trešās puses tiesības, vīrusu, kas var tikt nosūtīti uz jūsu datoru, sasaistīšanās ar jebkādu citu vietni, tās dabu vai saturu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ saistībā ar šo vietni un tās izmantošanu.

 

Privātuma aizsardzības politika

SIA BMF Distribution Privātuma aizsardzības politikā ir norādīta informācija, kuru uzņēmums ievāc, kā arī tās izmantošanas veidi. Šī politika attiecas tikai uz informāciju, kas tiek ievākta šajā vietnē, nevis iegūta no citiem avotiem. Lūdzam iepazīties ar Privātuma aizsardzības politiku, lai uzzinātu, kā SIA BMF Distribution ievāc, izmanto, izpauž un pārvalda jūsu personisko informāciju.

Citi noteikumi

Definīcijas/skaidrojums šajā kontekstā

Zaudējumi nozīmē jebkādus un visus tiešus, īpašus, netiešus, izrietošus, soda vai kādus citus jebkāda veida zaudējumus (vai tas būtu norādīts līgumā, likumā noteikts atlīdzināms zaudējums, tostarp nevērība, vai citādi noteikts).

Tostarp nozīmē tostarp, bet ne tikai.

Uz Vietni nosūtītie materiāli(un “materiāli, kurus nosūtat uz vietni”, un līdzīgi definējumi) nozīmē jebko, ko jūs vai kāds cits lietotājs ir nosūtījis pa e-pastu, ir augšupielādējis, izlicis vai kā citādi pārraidījis vai nosūtījis uz vietni (vai tā būtu informācija, teksts, materiāls, dati, kods vai kas cits).

Saistītās puses nozīmē visus mūsu mātes uzņēmumus, meitas uzņēmumus un saistītos uzņēmumus, vietnes izstrādātājus un citus partnerus.

Vietnes saturs nozīmē jebkādu un visu šajā vietnē esošo informāciju, tekstu, attēlus, audio, video, dizainu, nosaukumus, logotipus, preču zīmes, datus, kodus vai citu informāciju, materiālus un saturu.

Vietnes izstrādātājs nozīmē jebkuru pusi, kas ir iesaistīta vietnes izveidē, producēšanā, piegādē vai uzturēšanā.

Vietnes lietošana(un “izmantošana”, un līdzīgi definējumi) nozīmē “jebkādu un visu vietnes un tajā esošo materiālu lietošanu jebkādā veidā, tostarp piekļūšanu, pārlūkošanu, skatīšanu, publicēšanu, pārsūtīšanu, lejupielādēšanu u. c.”.

Garantijas nozīmē jebkādas garantijas vai pārstāvniecību, tiešu vai netiešu, tostarp (bez ierobežojumiem) jebkādas netiešās garantijas attiecībā uz atbilstību tirgošanai, piemērotību konkrētam mērķim, nosaukumam, garantijas, ka vietne nav apdraudoša un nesatur datoru vīrusus.

Citas vietnes

Šajā vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas SIA BMF Distribution nepieder un kuras uzņēmums nepārvalda. SIA BMF Distribution neapstiprina un neapliecina nekādus izstrādājumus vai informāciju, kas tiek piedāvāti vietnēs, kurām piekļūstat ar SIA BMF Distribution vietnes starpniecību. Lai noskaidrotu, vai joprojām atrodaties uzņēmuma SIA BMF Distribution tīmekļa vietnē, vai arī esat nokļuvis citā vietnē, pārbaudiet vienotā resursu vietrāža (URL) adresi, kas ir redzama jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā.

SIA BMF Distribution nekontrolē, neapstiprina un neiesaka, kā arī neatbild par jebkādām prasībām par tiesību uz intelektuālo īpašumu neievērošanu, apmelošanu, neslavas celšanu saistībā ar jebkādiem materiāliem, ko jūs nosūtāt uz vietni Jebkādām darbībām, kas ir saistītas ar jūsu interneta kontu, tostarp nolaidīgu vai nepareizu rīcību, ko veicāt jūs vai kāds cits, kurš izmanto vietni ar jūsu interneta konta starpniecību Par šīm vietnēm vai to saturu, izstrādājumiem, pakalpojumiem vai privātuma aizsardzības politikām. Veicot materiāla lejupielādi no dažām vietnēm, var tikt apdraudētas tiesības uz intelektuālo īpašumu, kā arī jūsu sistēmā var nonākt vīrusi. Jums tas ir jāņem vērā, kad pametat šo vietni un lasāt citu vietņu privātuma aizsardzības politikas un noteikumus. Jums ir individuāli jāizvērtē, vai tīmekļa vietne, kura šķiet vai kurā tiek apgalvots, ka tā ir viena no mūsu vietnēm (tostarp tās, kas tiek sasaistītas ar e-pasta starpniecību), ir autentiska.

Izmaiņas

Uzņēmums SIA BMF Distribution jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīt šajā vietnē sniegto informāciju un/vai šos noteikumus, tostarp veikt pilnīgu vai daļējo šo tīmekļa vietņu slēgšanu. Lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām, šie noteikumi ir regulāri jāpārskata. Turpinot lietot šo Vietni, jūs piekrītat jebkādām izmaiņām. Turpinot nodrošināt jums piekļuvi šai vietnei, SIA BMF Distribution nodrošina jums iespēju pieņemt lēmumu par šo izmaiņu pieņemšanu.

Līguma izbeigšana

Šis līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr kāda no pusēm to izbeidz.
Jūs jebkurā brīdī varat izbeigt šo līgumu, iznīcinot visus materiālus, kurus ieguvāt no uzņēmuma SIA BMF Distribution vietnēm, kā arī visus saistītos dokumentus, kopijas un instalācijas.

Uzņēmums SIA BMF Distribution jebkurā brīdī bez brīdinājuma var izbeigt šo līgumu, ja pēc tā ieskatiem jūs esat pārkāpis kādu no šā līguma noteikumiem vai nosacījumiem. Pēc līguma izbeigšanas jums ir jāiznīcina visi materiāli.
Turklāt, nodrošinot materiālu mūsu tīmekļa vietnēs, mēs negarantējam, ka tas arī turpmāk būs jums pieejams. Uzņēmumam SIA BMF Distribution ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji slēgt jebkuru no šīm tīmekļa vietnēm.

Intelektuālais īpašums

SIA BMF Distribution (vai SIA BMF Distribution asociētajiem vai saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām pusēm, kas ir atļāvušas uzņēmumam lietot vai izmantot šajā vietnē savus zīmolus), ir trešo pušu licence uz visu vietnes saturu. Viss vietnes saturs paliek atbilstošā satura īpašnieka īpašumā, to aizsargā visas atbilstošās autortiesības, preču zīmes un citi piemērojamie tiesību akti. Nekas šajā vietnē nav uzskatāms par tādu, kas sniedz jebkādas licences vai tiesības lietot vai izplatīt jebkādu vietnes saturu bez SIA BMF Distribution vai cita atbilstoša satura īpašnieka iepriekšējas rakstveidā izteiktas piekrišanas.

Aktīvi

Savas uzņēmējdarbības gaitā mēs varam pārdot un iegādāties aktīvus. Ja kāds cits uzņēmums pārņem SIA BMF Distribution visus vai gandrīz visus SIA BMF Distribution aktīvus, SIA BMF Distribution ievāktā personu identificējošā un personu neidentificējošā informācija par vietnes lietotājiem var tikt nodota šādam uzņēmumam. Tāpat, ja mēs vai pret mums tiek uzsākta bankrota vai reorganizācijas procedūra, šāda informācija var tikt uzskatīta par mūsu aktīviem un to var pārdot vai nodot trešajām pusēm.

Pilnīga vienošanās

Šajā dokumentā ir iekļauta pilnīga vienošanās par visiem ar vietni saistītajiem jautājumiem.

Nošķirtība

Ja kaut kāda iemesla dēļ kāds no šeit minētajiem noteikumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu un nepiemērojamu, šī spēkā neesošā un nepiemērojamā daļa tiks izņemta un pārējie noteikumi paliks spēkā.

Paziņojums par autortiesībām

Uz visiem šajā vietnē esošajiem materiāliem autortiesības pieder uzņēmumam SIA BMF Distribution, izņemot gadījumus, kad ir norādīts citādi. Apmeklētāji drīkst lasīt, skatīt, izdrukāt un lejupielādēt vienu paliekošo kopiju savai personiskai, nekomerciālai lietošanai.

Jautājumi

Lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu SIA BMF Distribution, ja jums ir kādi jautājumi par privātumu politiku pa epastu:info@sunconcept.eu