Preču atgriešana

Preču atgriešana bez iemesla tiek nodrošināta tikai fiziskām personām, uzņēmumiem nav iespējas iegādātās preces atgriezt bez iemesla.
Pircējs var atgriezt preces, kas iegādātas Restockfurniture.eu interneta veikalā, 14 dienu laikā no preces piegādes dienas, nenorādot iemeslu.
Pircējam ir jānogādā atgrieztās preces SIA BMF Distribution noliktavā, Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā, tel: 27711188.
Ja vēlaties apmainīt preci, jums iepriekš jāsazinās ar mums pa tel: 27711188 un jāvienojas par apmaiņas iespējām. Iespēju robežās prece tiks aizstāta ar citu vai arī Pircējam jāatgriež nevēlamā prece un jātaisa jauns pasūtījums.
Lai atgrieztu preci, lūdzu, sūtiet iesniegumu brīvā formā uz epastu: info@sunconcept.eu. Norādiet savus datus, preci, pirkuma datumu, vai vēlaties citu preci vai naudas atmaksu un bankas kontu naudas atmaksas veikšanai.

Jums ir tiesības atgriezt preces, ja:

  • Atgriežamo preci neesat atvēruši (preces apskatei nepieciešamā iepakojuma atvēršana netiek uzskatīta par pārkāpumu);
  • Preces nav izmantotas un nav zaudējušas savu izskatu (nav piemērojams, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece), preces apskate un izmēģinājums ir tāds pats, kā to varētu veikt veikalā pirms preces iegādes.
  • Jūsu saņemto preču iepakojums pārvadāšanas laikā ir zaudējis komerciālo izskatu, ir bojāts (piegādes laikā varat no tā atteikties, norādot iemeslu pavadzīmē);
  • Ja jūs neapmierina iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums, varat to aizstāt ar cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai pilnīguma analogo preci vai atgriezt to atpakaļ.

Precēm, kas atgrieztas 14 dienu laikā, jābūt:

  • atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, nebojātā iepakojumā, kas saņemts no Pārdevēja, bojāts iepakojums netiek pieņemts;
  • preces nedrīkst būt pircēja bojātām vai ar lietošanas pazīmēm vairāk kā to būtu iespējams izdarīt veikalā apskates laikā;
  • prece nedrīkst būt zaudējusi savu komerciālo izskatu (tīra, nebojāta etiķete, noplēsta aizsargplēve un citi oriģinālajai komplektācijai raksturīgie elementi);
  • atgrieztās preces komplektācijai jābūt nemainīgai, kā tā tika piegādāta Pircējam;
  • Pircējs ir atbildīgs par preces atgriezšanu vai sūtīšanas izmaksām;
  • Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir nepiemērota kvalitāte vai esat saņēmuši ne to preci, ko pasūtījāt, mēs apņemamies selektīvi aizstāt nepiemērotās kvalitātes preci ar piemērotas kvalitātes preci vai atdot samaksāto naudu par produktu.

Atmaksa par atgrieztajām precēm:

Nauda par atgrieztajām precēm Jums tiks atgriezta ar bankas pārskaitījumu uz Jūsu iesniegumā norādīto kontu 14 darba dienu laikā.
Pārdevējs nav atbildīgs par neizpildīto vai aizkavēto atmaksu par atgrieztajām precēm, ja pircējs ir sniedzis nepareizos atgriešanai nepieciešamos datus.